Vi finansierar offentliga toaletter

Clear Channel tillhandahåller offentliga toaletter över hela Sverige. Vi är bland de främsta finansiärerna av denna viktiga nyttighet. Sedan över 20 år samarbetar vi med Danfo AB. Danfo är världsledande på tillverkning av offentliga toaletter och utvecklar avancerade toaletter med flera automatiska funktioner och fokus på användarvänlighet och säkerhet. Clear Channel finansierar idag ett femtiotal offentliga toaletter genom reklamobjekt som utplaceras i samråd med kommunen.

För mer information www.danfo.se