God kvalitet och en levande stadsmiljö.

Clear Channel är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi jobbar för att förbättra hållbarheten i alla led.

Kvalitet

Vi strävar alltid efter att förstå och tillfredsställa vår kunds behov, krav och önskemål.

Miljö

Vi strävar efter att bidra till en positiv miljöutveckling i vårt arbetssätt.