Framgångsrika case och snygga kampanjer.

Varje vecka, varje månad och varje år genomförs lyckade kampanjer med utomhusreklam. Den höga repetetionen kombinerat med stratgiska placeringar har gett utomhusreklamen sitt välförtjänta rykte som mediet som kan kombinera varumärkesarbete och effektiv försäljning. Här visas bra exempel på annonsörer som har använt utomhusreklam på ett kreativt och effektivt sätt.