Hög räckvidd och strategiska placeringar är grunden, men minst lika viktigt är utformningen av kampanjen.

Följ oss på Instagram under clearchannelnordics

Kreativt skapad utomhusreklam positionerar varumärken. Enkelhet, ett koncist budskap och en tydlig avsändare är alltid grunden för en lyckad utomhuskampanj.